Voor al uw lagers en kogellagers

De Technoshop


Demontage
 • Demontage lagers met cilindrische binnenring.
 • Montage lagers met cilindrische binnenring
 • Codering kogellagers

  Demontage

 • Terug

  Demontage Algemeen

  Aan de hierna volgende instrukties kunnen geen rechten worden ontleend.
  Indien aanwezig gaan fabrieksinstructies altijd boven deze algemene instructies.

  Zorg voor een schone werkomgeving.
  Indien onbeschadigde kogellagers opnieuw worden gemonteerd,
  moeten deze kogellagers in dezelfde aspositie en richting worden aangebracht.
  Markeer elke relatieve lagerpositie, dat wil zeggen welke kant van de kogellagers
  boven is, welke kant naar voren is, enz.
  Zorg dat het huis en of de as voldoende ondersteund worden tijdens demontage.
  Zorg ervoor dat, als de kogellagers weer gemonteerd worden, de kracht die nodig is om
  de kogellagers te verwijderen nooit via de kogels op de te verwijderen ring wordt gebracht.
  Dit kan beschadiging van het loopvlak en de kogels tot gevolg hebben.
  Verwijder de kogellagers ook nooit van een as door met een hamer op de buitenring te slaan.
  Dit geeft zeker beschadiging van het loopvlak, van de kogels en van
  de zitting van de binnenring.

 • Terug

  Demontage van kogellagers van een as

  Het beste is om kogellagers met een trekker te verwijderen.
  De lagertrekker dient voor het demonteren nauwkeurig te worden gecentreerd,
  anders kan de zitting gemakkelijk beschadigd raken.
  Om dat te voorkomen kan een zelf-centrerende trekker worden gebruikt.
  In dit geval moet de trekker op de binnenring of een aanliggend onderdeel  (bijvoorbeeld een labyrintring, steunring of anders) van deze kogellagers aangrijpen.
  Als dat niet mogelijk is kan men de trekker kontinu draaien.
  Dit kan men doen door de spindel vast te zetten en de trekker voortdurend te draaien
  totdat het kogellager los zit.

  De kans is echter groot dat de kogels hierbij beschadiging van het loopvlak veroorzaken.
  Als de lagers niet meer hergebruikt worden, kan men de trekker op
  de buitenring van het lager laten aangrijpen.
  Zorg er ook in dit geval voor dat de krachten centraal aangrijpen om
  beschadiging van het pasvlak op de as te voorkomen.

 • Terug

  Demontage van kogellagers uit een huis

  Huizen voorzien van drie draadgaten voor demontagebouten kunnen het
  demonteren van lagers vergemakkelijken.

  Als de lagers niet worden hergebruikt, kunnen deze lagers het beste met een
  trekker verwijderd worden.
  Lagers, gemonteerd in een huis zonder schouders, kunnen worden verwijderd
  door met een hamer tegen een bus te slaan die tegen de buitenring ligt.
  Afhankelijk van de lagergrootte en de zwaarte van de
  vaste passing kan een pers vereist zijn.  Zorg er altijd voor de krachten gecentreerd te laten aangrijpen om beschadiging
  Van het huis en de ziting te voorkomen.
  Als kogellagers gemonteerd zitten in een huis met een borst kan men soms
  met een zachte drevel deze lagers voorzichtig via de buitenring er uit tikken.
  Hierbij dient men er extra op te letten de lagers niet scheef te slaan.
  Vaak kan men lagers makkelijker verwijderen als huis en lagers samen verwarmd worden.
  Als dit niet lukt, zal men een lagertrekker dienen te gebruiken.


  Gebruiksaanwijzing
  1. Plaats spanbus in de boring van het kogellager.
  2. Draai de spanmoer aan totdat de spanbus klemt achter de boring van het lager.
  3. Bevestig de slaghamer. Demonteer met behulp van de slaghamer
  Na demontage met deze trekker, zal het lager meestal beschadigd zijn.

 • Terug

  Demontage van kogellagers uit een huis en van een as tegelijk

  Indien mogelijk de lagers samen met de as via de buitenring uit het huis persen.


  Vervolgens kan men de lagers van de as demonteren.
  Soms is het mogelijk de as uit de lagers te persen met ondersteuning van
  de binnenring. Daarna kan men de kogellagers uit het huis verwijderen.
  Let er altijd op dat de krachten centraal aangrijpen om beschadiging van
  de zittingen te voorkomen.  Als bovenstaande methoden niet mogelijk zijn, moet men een speciale lagertrekker gebruiken.
  Kogellagers die met zo'n trekker verwijderd zijn zullen meestal niet meer bruikbaar zijn.

 • Terug     De Technoshop

  Montage

 • Terug     De Technoshop

  Montage voorzorgsmaatregelen

  Monteer de lagers in een schone omgeving.
  Zorg ervoor dat huizen, assen en andere onderdelen van de lagerconstructies schoon zijn.
  De lagers moeten in hun originele verpakking blijven tot vlak voor de montage,
  zodat de lagers niet worden verontreinigd
  De maat- en vormnauwkeurigheid van alle onderdelen die in contact komen met de lagers
  moeten worden gecontroleerd.
  De diameter van de cilindrische aszitting wordt gewoonlijk gecontroleerd op twee
  posities en in vier richtingen.  De diameter van de cilindrische huiszitting wordt gewoonlijk gecontroleerd op
  vier posities en in drie richtingen  Verwijder het conserveringsmiddel van de binnen- en buitenringen  Het is noodzakelijk open lagers zorgvuldig uit te wassen en te drogen indien
  deze lagers met vet gesmeerd worden en gebruikt worden voor
  zeer hoge of zeer lage temperaturen,
  of wanneer het vet niet compatibel is met het conserveringsmiddel.

 • Terug

  Montage van lagers op een as

  Smeer de boring van de lagers licht in met een dunne minerale olie.
  Monteer de lagers met de juiste hoek ten opzichte van de as.  Breng de montagekracht aan op de binnenring door middel van een slagbussenset

 • Terug

  Montage van lagers in een huis  Breng op de buitendiameter van de lagers een dunne minerale olie aan.
  Zorg ervoor dat de lagers niet scheef worden gemonteerd ten opzichte van het huis.
  Breng de montagekracht aan op de buitenringen door middel van een slagbussenset

 • Terug

  Montage van lagers op een as en in een huis tegelijk

  Smeer de binnenring van de kogellagers licht in met een dunne minerale olie.
  Breng ook op de buitenring van de kogellagers een dunne minerale olie aan.
  Zorg ervoor dat as en huis uitgelijnd zijn en dat de kogellagers
  niet scheef worden gemonteerd ten opzichte van de as en of het huis.  Breng de montagekracht op de binnenring en de buitenring tegelijk aan
  door middel van een slagbussenset
  Schuif de kogellagers naar hun goede positie.
  Bevestig de borging.
  Controleer met de hand of de as of buitenring gemakkelijk ronddraait
  indien de kogellagers met vet moet worden gesmeerd,
  is dit het moment om het vet in de kogellagers aan te brengen.
  Indien de kogellagers tegelijkertijd zowel op de as als in het huis worden gemonteerd,
  kan het noodzakelijk zijn het vet eerder aan te brengen.

 • Terug     De Technoshop

  Codering kogellagers


  De Technoshop

  Hier behandelen wij de meest voorkomende coderingen.
  Een lagercode is opgebouwd uit een

  Voorvoegsel-Hoofdnummer-Volgcode.A Volgcode.B Volgcode.C / Volgcode.D1 t&m D6
     Voorvoegsel

  De voorvoegsels komen weinig voor en worden hier niet behandeld.


  De hoofdcode bestaat uit cijfers en is gerelateerd aan het soort lagers en de grootte ervan.
  Het eerste cijfer geeft het soort lagers weer.
  De rest van de cijfercode is aan de maatvoering van het lager gerelateerd.

  De volgcode's A t&m C worden door een spatie gescheiden.
  Meestal is er maar een van de 3 code's aanwezig.

  Dit zijn interne ontwerpcodes.
  voorbeelden:
  Dit zijn de afdichtings code's.
  Voorbeelden:
  Kooi ontwerp code's
  Voorbeelden:
  Achter het / teken staan de kenmerken t.a.v. materiaal,
  hittebehandeling, nauwkeurigheid,extra speling, smering e.d..
  Voorbeelden

 • Terug     De Technoshop